Zpracujeme Vám projekt na rybník
(odbahnění, rekonstrukce, revitalizace), dále kořenová čistírna, zahradní jezírko, biokoupaliště, bazén, protipovodňová ochrana
a protierozní opatření, zasakování dešťových vod 
a další vodohospodářské a krajinotvorné projekty.

 

    Naší stěžejní činností je příprava výstavby nebo rekonstrukce malých vodních nádrží (rybníků), ale jsme schopni s Vámi spolupracovat i na dalších vodohospodářských či krajinářských projektech.

 

 

 Seznam veškeré činnosti najdete v sekci Služby.