Zpracujeme Vám projekt na rybník
(odbahnění, rekonstrukce, revitalizace),

dále kořenová čistírna, zahradní jezírko, biokoupaliště, bazén,
protipovodňová ochrana a protierozní opatření,
revitalizace (meandrování) toku, návrh tůní
zasakování dešťových vod

+ další vodohospodářské a krajinotvorné projekty.

 

    Naší stěžejní činností je příprava výstavby nebo rekonstrukce malých vodních nádrží (rybníků), ale jsme schopni s Vámi spolupracovat i na dalších vodohospodářských či krajinářských projektech.

 

 

 Seznam veškeré činnosti najdete v sekci Služby.