RYB-KA  projekty

VODOHOSPODÁŘSKÉ a KRAJINOTVORNÉ  PROJEKTY

Ing. Tomáš Sobotka

IČ:                76042995
ČKAIT:         1400280

adresa:         Hradecká 518
                     588 56  Telč

mobil:            +420 605 538 840
e_mail:          tomas.sobotka@email.cz

 

web:              https://projektova-dokumentace-rybnika.webnode.cz