Služby

Projekty pro:
 

-   malá vodní nádrž (rybník)

-   protipovodňová opatření

-   protierozní opatření

-   tůně (biotop pro obojživelníky)

-   revitalizace toku (vymělčení a zmeandrování)

-   odpadové hospodářství

-   zasakování či likvidace dešťových vod

-   kanalizace a ČOV

-   biokoupaliště

-   bazén a zahradní jezírko

-   malá domovní čistírna odpadních vod

-   přírodní způsob čištění odpadních vod

    ( kořenová čistírna odpadních vod )

-   vodovodní a kanalizační přípojka

-   vodovodní a kanalizační řad

 

Dále nabízíme:
 

poradenství ve vodním hospodářství

technicko-bezpečnostní dohled (TBD)

technický dozor investora (TDI) pro veřejné zakázky

technický dozor stavebníka (TDS)

manipulační a provozní řád pro vodní dílo

projektová dokumentace pro územní a stavební řízení

žádosti z dotačních titulů EU

stavební dozor při realizaci staveb