Roky 2004 - 2005

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  ( AOPK ČR - Praha )

 

Vodohospodář - referent správy majetku

    Zde jsem vykonával práci správce nad vodními díly (rybníky). Konkrétně se jednalo o sjednávání pronájmů vodních ploch různým rybářským organizacím, zajišťování technického dohledu na nádržích, výběr stavebních firem na opravy vodních nádrží a další činnosti správce.

Jako nejzajímavější akci realizovanou v této pozici bych vybral odstranění sinic z Máchova jezera.
Byla použita švédská technologie aplikace roztoku solí hliníku na hladinu, jež vytvořily spolu se sinicemi sraženinu, která klesla na dno nádrže. Následně bylo připravováno odbahnění dna.